מתוך "לומדים אסטרולוגיה 2" הנמצא כרגע בכתיבה

כמו בשילובים בין יופיטר וסאטורן והשילובים בין יופיטר לכירון – גם חיבורים בין כירון לסאטורן עוזרים לחדד את אופי הקארמה ואופי השיעורים שעל האדם לעבור בחייו אלה. בהתאמה למזלות והבתים בהם הם נמצאים ניתן יהיה לנסות להבינם. אולם בשונה מהשילובים שלהם עם יופיטר, אשר מקילים וממתיקים את אופיים של שיעורים אלה מתוך הסלחנות, החופשיות ורוחב הגישה אשר בו – הרי שסאטורן וכירון שניהם בעלי אופי קפדני, מחמיר, תובעני ומכביד. כירון אמנם סבלני יותר מסאטורן, אך דרישותיו ומבחניו לא רק שאינם קלים משלו, אלא הרבה פעמים מעיקים ומתסכלים יותר.

סאטורן מביא לחיי האדם תנאים קשים ומצבי מבחן גדולים ותקופתיים. מדרבן אותו להגיע ליעדים והישגים גבוהים המגבשים את אופיו ויכולותיו, נותנים לו תפקיד מוגדר ומקום בקהילה, ומבססים את ערכו ומעמדו בעיני עצמו ובעיני העולם. אולם כירון שונה ממנו. אצל כירון אין מצב של לנוח על זרי המעמד והתואר. כירון יביא לחיי האדם תנאים ומצבים מתישים ותובעניים החוזרים על עצמם שוב שוב, מעלים ספקות ונוגעים בדקויות. תנאים ומצבים הדורשים שכלול ומירוק מתמיד של אותם ההישגים, ובחינה עצמית אינסופית. כלומר, סאטורן מבטא דרישה להישג ותוצאה, ואילו כירון מבטא דרישה להטיל ספק, להעמיק, לחקור ולבחון את אותו הישג – ובדרך זו להגיע למומחיות ושליטה בו.

עם סאטורן הרי שבמאמץ נחוש וחורק שיניים אדם יגיע, נניח, לתואר דוקטור או פרופסור, או יזכה במדליה כזו או כזו, ותואר זה יישאר שלו לתמיד, צמוד לשמו ומעיד על השקעה ומצויינות. אולם עם כירון אין תארים ואין מדליות. כירון דורש מאותו הדוקטור לבדוק את הנחותיו מחדש עם כל פציינט ועם כל מקרה – וכך לשפר את שליטתו באותו הנושא עוד ועוד, באין נקודה מסויימת בדרך המסמנת את השלמתה. סאטורן קשור בחתירה ליעד מוגדר וקשור בביטחון והכוח המושגים מהתוצאה, בעוד כירון קשור באימונים חוזרים  המביאים להתמחות, חידוד ושליטה. עם כירון הישג של אתמול לא יעזור לנו היום. עם סאטורן כן.

[member]

סאטורן וכירון קשורים שניהם בעשיית הנכון. סאטורן דורש התיישרות מול חוקי הטבע, חוקי אדם וחוקי מוסר – ואילו כירון דורש שכל אלה יהיו כבר כל כך מופנמים באדם, עד שהמעשה הנכון ייעשה מאליו, ברגע הנכון ובמקום הנכון.

ושניהם, הן סאטורן והן כירון, קשורים בגבורה. אצל סאטורן זוהי גבורה נראית לעין הכרוכה במאמץ נפשי, דירבון עצמי והתעלות מעל האופי הרגיל, ובדרך כלל גם נראית ונשמעת ומקבלת הכרה מהסביבה. ואילו אצל כירון זוהי גבורה שקטה הנעשית בצנעה והקרבה, בין אם יום אחר יום, ובין אם ברגע מסויים אחד של ריכוז והתמסרות. וההכרה, בין אם היא מגיעה ובין אם לא, אין לה שום משקל בזה.

*

[member]

סאטורן וכירון מסמלים כוחות חשובים ביותר הנמצאים בתוך כל אדם באשר הוא אדם – אך ההקשבה אליהם ושיתוף הפעולה עימם הוא עניין של בחירה. הבחירה החופשית של האדם. עד כמה יש בו הרצון להשתפר ולהיות אדם נכון וראוי יותר ועד כמה הוא מוכן להשקיע מעצמו למען מטרה נעלה זו – עניינו של האדם הוא.

נזכיר כאן שוב כי אף לא אחד משלושת המורים הללו – לא יופיטר, לא שבתאי ולא כירון – אף אחד מהם לא בא בכפייה, לא מציב אולטימטומים ולא מכריח אותנו להתאמץ או להשתפר או לקחת אחריות או להשתמש במסר וההזדמנות שהם מביאים. ההזדמנות שמביא יופיטר מציעה את עצמה, אך אינה כופה עצמה עלינו, ואם יש בנו הפתיחות והנכונות לקחת אותה או לא – זה עניין שלנו. לעומת זאת גם שבתאי וגם כירון יוצרים מצבים של קושי, הגבלה וכאב שמטבע הדברים אדם מבקש לשנותם ולצאת מהם – אבל עדיין, אין הוא מחוייב לכך. עדיין יוכל להתכחש אליהם ולברוח מהם, ולחיות באותו מצב כאוב לאורך שנים.

כל שלושת המורים הללו מצביעים על שיעורי הכנה במסלול ההתפתחות הרוחני שלנו. שלושתם מבקשים לחזק ולגבש את אופיינו, להרחיב את הידע והיכולת שבנו ולהכין אותנו לגורלנו בצורה הנכונה ביותר. התנאים, המצבים, ההזדמנויות הטובות כמו הקשיים והמגבלות אותם מסמלים שלושתם – מעמידים אותנו בניסיון ונותנים לנו הזדמנות להוכיח מי ומה אנו. הן התנאים החיוביים והן התנאים הקשים – מטרתם להשביח אותנו, להרחיב את ידיעותינו ואת המסוגלות שלנו, ולהפוך אותנו לאנשים בעלי משמעות ובעלי מצפון. שלושתם ביחד, יופיטר, סאטורן וכירון, מדברים בעצם על 'העבודה' האמיתית שעל אדם לעשות עם עצמו בחייו אלה – עבודה שהיא פועל יוצא הן מייעודו הנשמתי המקורי והן מן הקארמה אותה צבר במהלך גלגוליו. בעת ניתוח מפה טוב להתבונן ולנסות לשקלל את שלושתם ביחד, על מנת לרדת לכוונתם של שיעורים קארמתיים אלה. זויות ביניהם עוזרות לראות יותר פרטים, ומציעות דרך כיצד לפעול ולהתמודד עימם.

כל זוית המתקיימת בין סאטורן לכירון – הרמונית, דיסהרמונית או צמידות – מעצימה את חומרת העיכובים, הדרישות, הכאבים והקשיים בחייו של האדם מצד אחד, אך גם פותחת לו דרך רחבה לעשות, להתקדם, לגדול, ולא לברוח או להכחיש.

———————————————————————————————————————————-

מגי אדם הקדישה את מירב שנותיה ללימוד, הוראה ומחקר של אסטרולוגיה.  מוסמכת בהצטיינות בשיטת ג'ף גרין "אסטרולוגיה של התפתחות הנשמה",megi

מחברת הספר "לומדים אסטרולוגיה", 2010   www.megiadam.com

 

 

[/member]

מגי אדם

מגי אדם הקדישה את מירב שנותיה ללימוד, הוראה ומחקר של אסטרולוגיה.מוסמכת בהצטיינות בשיטת ג'ף גרין "אסטרולוגיה של התפתחות הנשמה", מחברת הספר "לומדים אסטרולוגיה", 2010

מאמרים אחרונים של מגי אדם (ראה הכל)

Tagged with →