Deprecated: wpcf7_add_shortcode זה אותרה מאז Contact Form 7 גירסה 4.6! שימוש wpcf7_add_form_tag במקום. in /home/hermetic/public_html/urania.org.il/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line 351
מגי אדם | אוראניה אסטרולוגיה
כללים לניתוח בית בתוך מפה / מגי אדם

כללים לניתוח בית בתוך מפה / מגי אדם

הבית מופעל בראש וראשונה באמצעות הכוכב או הכוכבים היושבים בתוכו. כוכבים אלה יוצרים באדם תמונה פנימית מסויימת, אנרגיה מסויימת, אשר תוחצן ותתבטא לאחר מכן בפועל בחייו. לכל בית תחומי אחריות שהוגדרו מראש – המתבטאים דרך הכוכב או הכוכבים היושבים בו. בית בו יושבים ונוס...
יופיטר מורה רוחני / מגי אדם

יופיטר מורה רוחני / מגי אדם

אנחנו מאד אוהבים לחשוב על יופיטר הטוב כמי שמביא מזל והצלחה, התרחבות, שפע. כמי שמגשים את חלומותינו, פותח לנו הזדמנויות, פותח את הלב… וזה נכון. יופיטר המיטיב הגדול, תמצית קשת, חלקו בדגים ונעלה בסרטן, הוא באמת רב חסד ומביא אור ותקווה לחיינו. מעברי יופיטר על שמש או אופק...
אוראנוס ומרקורי / מגי אדם

אוראנוס ומרקורי / מגי אדם

מרקורי, שליט בית 3 ובית 6, הוא נגיש וקרוב אלינו, קשור למציאות העובדתית והמוכרת, המציאות בשטח. מרקורי הוא סך כל הידע שאספנו, סך כל הנתונים מהעבר, ההווה ומשהו מהעתיד. מרקורי הוא סך כל התרבות בתוכה אנו חיים. הקונצנזוס. מרקורי מדבר על מה שכבר הוכח והתקבל ואנו חיים לפיו....
אהבה שמש נפטון / מגי אדם

אהבה שמש נפטון / מגי אדם

שמש ונפטון הם שני חומרים מלאי אור, יופי, נדיבות, יצירה והשראה. כל שיתוף ביניהם פותח באדם את החזון, את החלום, את האמון באפשרויות האינסופיות הגלומות בחיים. מאיר את האלוהות אשר במעשה הבריאה, בטבע, באדם, ובו עצמו. האדם מבקש לצקת בחייו האישיים או בביטוי היחידני שלו משהו...
סאטורן וכירון / מגי אדם

סאטורן וכירון / מגי אדם

 מתוך "לומדים אסטרולוגיה 2" הנמצא כרגע בכתיבה כמו בשילובים בין יופיטר וסאטורן והשילובים בין יופיטר לכירון – גם חיבורים בין כירון לסאטורן עוזרים לחדד את אופי הקארמה ואופי השיעורים שעל האדם לעבור בחייו אלה. בהתאמה למזלות והבתים בהם הם נמצאים ניתן יהיה לנסות להבינם. אולם...