Deprecated: wpcf7_add_shortcode זה אותרה מאז Contact Form 7 גירסה 4.6! שימוש wpcf7_add_form_tag במקום. in /home/hermetic/public_html/urania.org.il/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line 351
פלוטו ואוראנוס / מאת יצחק צחי שיינפלד | אוראניה אסטרולוגיה

מנקודת מבט אסטרולוגית, מדובר על שני כוכבים בעלי משקל רב, שמשפיעים על תהליכים גלובליים בעולם – באנושות. משמע, שמשפיעים על המסות, על מדינות, משפיעים גם במקרו וגם במיקרו. כלומר, השפעתם ניכרת גם על אנשים יחידים.

הכוכבים הם פלוטו ואורנוס ( פלוטו השליט של מזל עקרב, אל השאול במיתולוגיה היוונית ).
הכוכב פלוטו מביא לתהליכי הרס בקנה מידה המוני, ובמקרה הטוב, אחרי ההרס, נוצרים תהליכי לידה מחדש, רגנרציה וטרנספורמציה רדיקליים. כוכב פלוטו, קשור בין השאר למלחמות בכלל, ומלחמות עולם, שגרמו למוות המוני. דוגמא נוספת מגפת האיידס.

הכוכב פלוטו התגלה לראשונה בשנת 1930, מה שהביא בעקבותיו להתפרצות מלחמת העולם השניה, שמבחינה היסטורית נחשבת כ-"אם כל המלחמות". מלווה בהרס ומוות, שלא היו כדוגמתם מאז שחר ימי ההיסטוריה.

הכוכב אורנוס הוא כוכב שמביא למהפכות, הקורות באופן פתאומי ובלתי צפוי, המזעזעות והורסות את המסגרות הישנות והרקובות. המניע של אורנוס, להביא את האנושות אל העתיד ולקידמה. אורנוס, השליט של מזל דלי, התגלה בשנת 1820. והשפעתו על האנושות באותה התקופה, באה לידי ביטוי במהפכה הצרפתית, ובמהפכה התעשייתית. אורנוס, בדומה לפלוטו, הינו כוכב המשפיע בקנה מידה גלובלי/ אוניברסלי – משפיע על המסות.

מילות המפתח של אורנוס: חופש ועצמאות. שיוויוניות, צדק חברתי, חרות, חופש הפרט וחופש הכלל. התהפוכות שכוכב זה מחולל, נחוות כ "רעידת אדמה". הורס את הקיים הישן והמסואב, ומעורר במודעות הקולקטיבית של האנושות את הצורך באלה. בעקבות כל זאת, אורנוס נחשב כמחולל הרס על מנת להביא לשינויים  דרסטיים באנושות, שיפור פני החברה וקידמה הן ברמה הרעיונית וברמה הטכנולוגית.

התופעה האסטרולוגית המעניינת, הקשורה לנושא המאמר, נוצרה בתאריכים – לערך מאמצע 2011, ועד אמצע 2015. בתקופה זו, כוכבים הרי השפעה אלה, יצרו בשמיים הקרנה שלילית ביניהם – משמע – העצימו והקצינו זה את זה. מכאן אפשר להסיק, שאמורות לפקוד את העולם מהפכות חברתיות בומבסטיות וקיצוניות ביותר. בנוסף, אורנוס נימצא בשנים אלה במזל טלה, שהינו יסוד אש, וכן מזל קרדינלי ועוצמתי, שמטבע הדברים מתגבר לעין שעור את עוצמתו והשפעתו של אורנוס שחולף בו.

פלוטו, הנמצא זה תקופה במזל גדי ששייך ליסוד האדמה, גם הוא הינו מזל קרדינלי ורב עצמה. בנוסף, מזל גדי, ששליטו הוא סטורן, קשור באסטרולוגיה פוליטית, למשטרים ושליטים, מנהיגי מדינות ואנשי אוטוריטה, השולטים על המסות.

מכאן ניתן להסיק, שההקרנה השלילית בין שני הכוכבים (הקרנה המכונה SQUARE, זווית 90 מעלות, שכשלעצמה מדברת על מתחים פנימיים רבי עצמה, שבסופו של דבר, הופכים להיות נפיצים, ומתפוצצים).

אכן, אפשר לשים לב, מתחילת היווצרות ההקרנה השלילית ביניהם, מה התרחש בעולמנו עד כה.

המהפכות בארצות ערב, כנגד השליטים הקיימים, המלווים באלימות רבה, לדוגמא, בארצנו, הורשע הנשיא קצב, וניכלא, נפילתו של הנשיא מובארק, קדאפי נירצח על ידי עמו, סרקוזי, נשיא צרפת פרש מתפקידו, נפילתו של ברלוסקוני האיטלקי, שליטה הקודם של קוריאה הצפונית, ההפיכה  השילטונית בתוניס ובתימן, המחאות נגד הנשיא פוטין, ברוסיה, המהפכה עקובת הדם בסוריה, נגד השליט אסאד, המחאה החברתית בטורקיה, המחאה החברתית בישראל, ולאחרונה ההפיכה השילטונית באוקראינה, וטרי טרי בארצנו הקטנטונת, הרשעתו של רה"מ לשעבר, אהוד אולמרט, ועוד.

ואלה רק מספר מצומצם של דוגמאות מיני רבים, שהתרחשו בעולם, שהיה מעורב בהן קטל המוני – תכונה פלוטונית מובהקת.

ולרציונלים הספקנים, שאינם מאמינים באסטרולוגיה וגורל, מספר כה רב של ארועים מהסוג הנ"ל, אין אפשרות להגדיר זאת כ"צרוף מקרים". התהליך עדיין לא הסתיים, אלא רק באמצע 2015. ועוד חזון למועד.

Latest posts by zachi sheinfeld (see all)