Deprecated: wpcf7_add_shortcode זה אותרה מאז Contact Form 7 גירסה 4.6! שימוש wpcf7_add_form_tag במקום. in /home/hermetic/public_html/urania.org.il/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line 351
מזל דגים | אוראניה אסטרולוגיה
מבט לשמים – מהלכי הכוכבים בחודש מרץ 2014 / מעין מדזיני

מבט לשמים – מהלכי הכוכבים בחודש מרץ 2014 / מעין מדזיני

  מולד הירח של מזל דגים ב- 1 במרץ מגיע בזמן מיוחד, כמה שעות אחרי מולד הירח מרס מתחיל את תנועת הרטרו. כל שנתיים וחצי למשך שישה שבועות מרס, כוכב הפעולה, נמצא (מנקודת מבטנו) בהילוך אחורי עד ל -20 במאי 2014. בזמן מרס ברטרו משתנה קצת ההתנהגות ורמת הפעילות אצל רבים: אלו...
שיר תהילה לבית השנים עשר / מיכה ולנר

שיר תהילה לבית השנים עשר / מיכה ולנר

פעמים רבות מידי נשמעות אמירות שמדברות בגנאי הבית השנים עשר. "בית אפל, אויבים נסתרים, בתי סוהר, בתי חולים" כל אלו מתארים התייחסות שלילית למיקום זה במפה כעובדה נתונה. האם זה באמת כך? האם זה נכון ברמה העקרונית ביותר להתייחס לבית מסויים כבית שלילי?  אפשר לקבל את ההנחה...