Deprecated: wpcf7_add_shortcode זה אותרה מאז Contact Form 7 גירסה 4.6! שימוש wpcf7_add_form_tag במקום. in /home/hermetic/public_html/urania.org.il/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line 351
הבית ה-12 | אוראניה אסטרולוגיה
שיר תהילה לבית השנים עשר / מיכה ולנר

שיר תהילה לבית השנים עשר / מיכה ולנר

פעמים רבות מידי נשמעות אמירות שמדברות בגנאי הבית השנים עשר. "בית אפל, אויבים נסתרים, בתי סוהר, בתי חולים" כל אלו מתארים התייחסות שלילית למיקום זה במפה כעובדה נתונה. האם זה באמת כך? האם זה נכון ברמה העקרונית ביותר להתייחס לבית מסויים כבית שלילי?  אפשר לקבל את ההנחה...