Deprecated: wpcf7_add_shortcode זה אותרה מאז Contact Form 7 גירסה 4.6! שימוש wpcf7_add_form_tag במקום. in /home/hermetic/public_html/urania.org.il/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line 351
מערכות יחסים | אוראניה אסטרולוגיה
יחסי הורים ילדים / אביה בנימין

יחסי הורים ילדים / אביה בנימין

מתוך הספר – האסטרולוגיה של הזוגיות /אביה בנימין ואסתי לב בבואנו לנתח מערכות יחסים בין הורים לילדים, עלינו לבחון בראש וראשונה את מפות הלידה של ההורה וילדו (בנפרד), ולברר מהו המסר שקבלנו מן המפות. נבחן תחילה את מפת הלידה של הילד, וננסה לעמוד על הצרכים הבסיסיים להם הוא...
אני האחר והשיגעון / שרון לוי

אני האחר והשיגעון / שרון לוי

הכוכב הראשון ששוקע במפת הלידה שלי, צמוד באופן שאינו ניתן לויכוח לקאספ של הבית השביעי שלי. כוכב השיגעון אני לעיתים קוראת לו, כי בכל רגע בו אני חיה אני מרגישה חשמל מוטרף זורם בתוך הגוף שלי. חשמל שמכניס ומבטא בי חוסר שקט, ולעיתים אני חשה שהוא הגורם לאובדן האחיזה שלי...
יחסים / מלי ברזילי

יחסים / מלי ברזילי

המילון העברי מגדיר יחסים כזיקה, קשר, שייכות, יחוס, תפיסה, תשומת לב, השוואה ועוד. למעשה  יש הבדל עצום בין יחסים ולבין מערכות יחסים. מערכות יחסים מכניסות דינמיות ושינוי לתוך עולם היחסים.  עולם היחסים הוא אישי וקיים בין האדם לבין עצמו וכדי לצור את הדינאמיקה והשינוי...
ניתוח מערכות יחסים / אביה בנימין

ניתוח מערכות יחסים / אביה בנימין

קטעים מתוך הספר "האסטרולוגיה של הזוגיות"  / מאת אביה בנימין ואסתי לב בעיות במערכות יחסים נוגעות לכל אדם, ומהוות את הנושא העיקרי הנדון בייעוץ אסטרולוגי. ניתן לחלק את מערכות היחסים למספר קבוצות: 1) מערכות יחסים שהן גורליות: הורים, אחים, דודים, דודות, לרבות כל קשרי...