Deprecated: wpcf7_add_shortcode זה אותרה מאז Contact Form 7 גירסה 4.6! שימוש wpcf7_add_form_tag במקום. in /home/hermetic/public_html/urania.org.il/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line 351
בתים | אוראניה אסטרולוגיה
כללים לניתוח בית בתוך מפה / מגי אדם

כללים לניתוח בית בתוך מפה / מגי אדם

הבית מופעל בראש וראשונה באמצעות הכוכב או הכוכבים היושבים בתוכו. כוכבים אלה יוצרים באדם תמונה פנימית מסויימת, אנרגיה מסויימת, אשר תוחצן ותתבטא לאחר מכן בפועל בחייו. לכל בית תחומי אחריות שהוגדרו מראש – המתבטאים דרך הכוכב או הכוכבים היושבים בו. בית בו יושבים ונוס...
מתווה 12 הצעדים למימוש עצמי / רות אהרוני

מתווה 12 הצעדים למימוש עצמי / רות אהרוני

מתווה 12 הצעדים למימוש עצמי – שרשרת הצעדים לשליטה על חייכם על פי הבתים של "גלגל החיים" לקוח מהספר מעגלי העצמה להגשמת הייעוד – מדריך מעשי למימוש מטרות ב-9 שלבים מאת רות אהרוני כדי לקבל תמונה רחבה על חייכם אתם יכולים להיעזר בגלגל-החיים, שמבוסס על דגם הבתים...
שיר תהילה לבית השנים עשר / מיכה ולנר

שיר תהילה לבית השנים עשר / מיכה ולנר

פעמים רבות מידי נשמעות אמירות שמדברות בגנאי הבית השנים עשר. "בית אפל, אויבים נסתרים, בתי סוהר, בתי חולים" כל אלו מתארים התייחסות שלילית למיקום זה במפה כעובדה נתונה. האם זה באמת כך? האם זה נכון ברמה העקרונית ביותר להתייחס לבית מסויים כבית שלילי?  אפשר לקבל את ההנחה...