Deprecated: wpcf7_add_shortcode זה אותרה מאז Contact Form 7 גירסה 4.6! שימוש wpcf7_add_form_tag במקום. in /home/hermetic/public_html/urania.org.il/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line 351
מפלצות, מדינה, פוליטיקה / יובל זפיר | אוראניה אסטרולוגיה

urania-zfir-post

Ceto , Typhon, Eris, Ixion – במפת הלידה של מדינת ישראל.

מבוא 

בינואר 1997, יצא בירחון "חיים אחרים" מאמר שבו רואיינתי, בקשר למצבה של מדינת ישראל שנגע, בין השאר, לפרשנות משמעותה של נסיגת מרס באותה השנה. נדרשתי, בין השאר, למיקומו של נפטון במפת מדינת ישראל ובמפת ראש הממשלה דאז, שהיה גם כן בנימין נתניהו, "להתנבא" באם "דורך כוכב המלחמה".

המסר העיקרי שהעברתי היה שמלחמה אינה עניין שתלוי בכוכבים אלא בקולקטיב עצמו, בבחירות שהוא עושה, באמצעות האליטה שלו, ובמשמעות שנותנת האליטה השלטת שבכל קולקטיב למקומו של הפרט בתוך הקולקטיב כפי שהוא ועל פי צרכיו: מתן תשומת לב כנה למה שמדינה היא בפועל – מיצרף של בני אדם, שיש להידרש לצורכי כולם בהגינות, בהיגיון, ובהכרה בצורך להתחשב בתמונה הגדולה ובבחירה חופשית של הפרט בתוך הקולקטיב, כל אחד על פי צרכיו.

אירוני הדבר, שכעת, 16 שנים אחרי כן, עת תויגו עוד ועוד גורמים טרנס-נפטוניים (TNOs), בתקופה שבה Eris הוכרה כגורם הפלוטואידי הגדול ביותר (יותר מפלוטו…) ובאספקלריא של התסיסה האזרחית שרלוונטית לא רק למדינת ישראל אלא למרבית המדינות בעולם הנאו ליברלי דהיום, אני מוצא את עצמי נדרש למאמר שבו ראוי שאדרש בממוקד לרבדים מגוונים לפרשנות האסטרולוגית דהיום, על פי אסכולות האסטרולוגיה הגלקטית באופן שמרוקן לחלוטין את משמעות מהותה של האסטרולוגיה כפי שהתיימרו להגדירה בעבר: כלי ניבוי ופתרון תחושת חוסר הודאות שבחיים.

לא זו בלבד שחוסר הודאות לא פוחת בימינו אלא שהוא מתגבר ויתגבר. מקומה של הבחירה החופשית והצורך לבחור ולקחת אחריות בכאן ועכשיו הופכים לצו קטגורי, כמו גם ההכרה שאין כל דרך לנבא דבר, אלא להפך – אין כבר אפשרות לברוח יותר מהאמת לפיה אין לנו יותר ברירה אלא להשתמש בהסמלה האסטרולוגית כדי לתכנן שינוי ודרכי התמודדות עם ההווה כהווה נצחי, כשכל אחד מאתנו הוא אחראי לשינוי.

במאמר זה אתמקד בעיקר בשני גורמים שהתגלו ב 2002 ו 2003, ושהמשמעות העיקרית שלהם היא של התמודדות עם תפלצתיות ומורכבות.

[member]
המשמעות העמוקה של גילוי גורמים אסטרונומיים בעלי משמעות אסטרולוגית עדכנית וממוקדת, פלוטואידים, עצמי דיסקה מפושטת, ומעין פלנטות ואסטרואידים שבתחום מערכת השמש, לא רק שלא הכהו את המסר שהעברתי בינואר 1997. ברור מבחינתי שיותר מתמיד הכל בפוליטיקה ובאסטרופוליטיקה תלוי בנו, ושמשמעות הקולקטיב והבנת משמעותו של קולקטיב כמיצרף של אינדיבידואלים שכל אחד מהם עשוי או עלול לשנות הכל –  זוהי תובנה שמתחייב שתילקח בחשבון אצל כל אסטרולוג כשהוא מתראיין או מביע דעה שיש בה התייחסות לפוליטיקה מכל סוג שהוא. אין כל דרך יותר לטאטא את האסטרולוגיה מתחת לשטיח ניהול החיים בכאן ובעכשו כפרקטיקה של ניבוי עתיד או בידור מנחם וחסר אחריות.

אין מוצא – היום אפילו מפלצות ומפלצתיות הם נתונים מסומלים אסטרולוגית.

במפתה של מדינת ישראל מסומלים שני עצמים אסטרונומיים, Ceto ו Typhon – במשמעות אסטרולוגית ספציפית, שקשורים למפלצת והתייחסות למפלצתיות, יש משמעות פרשנית ואסטרטגית חיונית ביותר להבנת הכאן ועכשיו, לא כל שכן – ליצירת הווה ועתיד טובים יותר עבורנו כבני אדם וגם כתושבי מדינת ישראל.

המאמר להלן ינתח באופן ממוקד את המשמעויות של שני גורמים חדשים אלה ויכוון לאפשרויות למגולמות המיקום הלידתי של אותם גורמים כאפשרות לעתיד לבוא, על כל המר והמאתגר שבקיומם כנתון מודע, לפחות מאז ראשית העשור הקודם.

מפלצות שבין הקנטאורי להוויית הדיסקה המפוזרת – ובמרחב ענקי הקרח והגז

הן Ceto   2003 FX128 / 65489 )) והן Typhon ( 2002 CR46 / 42355 ) מוגדרים כבינאריים.

Ceto , כקנטאור בינארי[i], כשTyphon  מוגדר עדיין כגורם באזור הדיסקה המפושטת (SDO) של מערכת השמש[ii], קרי – נע במסלול חריג וארוך יחסית לגופים אסטרונומיים פנימיים יותר.

דווקא Ceto  היא בטווח המתכנס אל הקנטאורי,  אך היא בעלת מסלול בן יותר מ 1000 שנים, ו Typhon עשוי להיות מסווג כקנטאור בהמשך הזמן.

Ceto  משולבת עם Phorkys (שהוא אחיה-בעלה במיתולוגיה)  Typhon/Echidna (היא אשתו של טיפון) גם כן ומזכיר את התאומים האסטרונומיים התהומיים – Pluto/Charon, אם כי האחרונים גדולים הרבה יותר.

קטו וטיפון  הושלכו מהאזור הטרנס-נפטוני של מערכת השמש פנימה – וההנחה היא שאסטרונומית מסלולם מתקרב מאד למסלול ענקי הגז באופן שתרם לשמות שקיבלו:

Ceto/Phorkys, הזהים בגודלם, אותרו ביום 22.3.2003, וסביר שCeto  נשק לתחום ענקי הגז אורנוס ויופיטר (הוא זאוס) בעבר. מסלולם ממושך, בן 1039.65 השנים, והם מעין השתקפות במאסה ודחיסות בזעיר אנפן של עולמות הקרח הגדולים הרבה יותר – פלוטו/כארון ואריס[iii].

TyphonEchidna, מסלולם (הגילוי היה ב 2002), הם באזור הדיסקה המפוזרת של מערכת השמש, ובין המרחב של ענקי הגז והקרח אורנוס ונפטון, וסוברים שמסלולם בן 234.88  שנה, עבר מפגש קטסטרופלי שהביא להתפצלות של Typhon מגוף אם גדול הרבה יותר – קרי אובדן מאסה משמעותית בארוע אפשרי של התנגשות איתנים במהלך מיליארדי השנה של התפתחות מערכת השמש – אכן אירוע קונקרטי ברמה המפלצתית שבו. ההדגשה היא ש TypnoEchidna  עשוי "להתמסד" ולהתייצב בסופו של יום בתוך המסלול של סביבת יופיטר כקנטאור, אם כי כעת הוא מפלצתי למדי – בהוויית גוף שבתחום הדיסקה המפוזרת של מערכת השמש [SDO)[iv).

המפלצתי כסמל – Ceto & Typhon  הארות מיתולוגיות 

המפלצתי, מוגדר כקדום ביותר, נשי כגברי. Ceto  (להלן: "קטו") היא האם כל המפלצות, והיא ימית. היא עתיקה מ Typhon  (להלן: "טיפון"), ואופיה קשור לצאצאיה ולא לסיפור קונקרטי.

טיפון, לעומת קטו, הוא מפלצת זכרית שעל היבשה, וכרוך בסמלי אש, גופרית, זוחלים ודרקונים.

טיפון קשור למלחמה שבין העולם המתורבת לעולם הטבע המטורף – בין האולימפי לטיטאני. יסודות האדמה והאש דומיננטיים יותר.

המשמעות היא שהחיים, שהגיעו מהים וקשורים במים, הם  המקור העיקרי לחיים אבל גם לאי הצורה ולכל צורה שאין אפשרות לצפות להם, אלא באין סוף של גווני ביטוי, לטוב ולרע. והמפלצתי שאנו חווים על האדמה היא כבר בעלת צורה כלשהי, אך היא מאיימת ביותר על ליבת המתורבתות שלנו ומהשורש…

יסוד המים הוא המפלצת שמשנה צורה ויש לה כל צורה. האדמה והאש – הם בעלי צורה ספציפית (ואצל טיפון יש לזה קשר הדוק לנחשים ודרקונים) – אך מאיימים באופן חריף וקונקרטי ביותר.

חוסר הוודאות הוא המפלצתי. טשטוש הגבולות הוא המפלצתי. אין זה בהכרח המפלצת הרעה, הגם שהבלתי ידוע עלול להפחיד – הקונקרטי המאיים כשהוא מפלצתי הוא המאיים ביותר – ואז הוא מומר מהים לאדמה ולאש.

מדינות שלחופן ים או אוקיינוס, אפוא, באות במגע עם המפלצת של הבלתי ידוע, המלחך ושוחק את היבשה אך גם חושף אל האינסוף, לטוב ולרע [קטו]. אלה שחוות את המפלצתי באותם מרחבים בהם שפניהם לא לים – חוות אותו ברמת החושים והאינטגרציה בהתמודדות עם עולם מורכב ומאיים [טיפון].

המפלצות שאותן נבחן קשורות הן לאתוס זה – העדר הצורה של הים והזעם של האש ממעמקי האדמה.

טיפון נוצר כנקמה על הפלת הקמאי והקדום על ידי העולם המתורבת. קטו היא מולידת מפלצות "סתם".

Ceto

קטו מייצגת את הביטוי של המפלצת הכללית, הטיפוסית, שמולידה את כל המוזר והמפחיד שבתחום הידוע או הבלתי ידוע.

הראשון שמאזכר את קטו הוא הסיודוס, מהדור שאחרי הומרוס, ולפני העת הקלאסית, בן התקופה הארכאית, הTheogenia (התקופה הארכאית היוונית – סוף שביעית עד ראשית שישית לפנה"ס).

Ceto היא אלת ים קמאית, שהמפלצתיות שבה הוא באופי צאצאיה: אביה הוא Pontos, החביב וטוב הלב. והיא נישאה לאחיה, phorkys, שהיה לבעלה.

בנותיה הן ה-Graiai, אפורות השיער מלידה, שחולקות עין אחת, ושן אחת בין שלושתן – ושורש שמן, ביוונית, מייצג את הזקנה כמהות.

קטו גם ילדה את הגורגונות – Stheno, Euryale  ו Medusa, שהמתבונן בהן יהפוך לאבן, כשרק מדוזה היא בת מוות, הגם שדי בלהתבונן בה אף לאחר מותה כדי להפוך לאבן בכל זאת. פרסאוס השתמש בראשה המבעית והמקפיא, על מנת להפוך לאבן את המפלצת הימית ברגע המכריע.[v]

קטו, אפוא, היא אמן של ששת המכשפות באגדת פרסאוס, המתרחשת סביב הים התיכון. בתה של קטו, מדוזה, אחראית להצלתה של יפו (שהיא אחת מהערים היווניות שייחסו את הנמל שלהן לאגדת פרסאוס) מאימתה של המפלצת שהפכה לאבן מול סלע אנדרומדה.

יש משמעות למיתוס זה כשמדובר במדינת ישראל, הפונה מערבה ונמנעת מלהשתלב מזרחה, צפונה ודרומה. אלא שקטו היא המפלצת המערבית. היא קשורה לים. זו מפלצת שימושית למדי, למי שיודע להסתדר – הן במשא ומתן עם שלושת בנותיה ולחסל את מי שצריך – את בתה הצעירה.

מדינת ישראל, שמסתמכת על אגדות של מפלצות והידרשות קולקטיבית למפלצות כדי לאחד את השורות פנימה, מקבלת את קטו כעובדת חיים. אלא שעובדת חיים זו נטועה במפת המדינה במקום מאתגר למדי  – בטלה ובבית השישי.

מדינת ישראל באה וצמחה מהמערב לאחר שסבלנו התעמרות מפלצתית אבל אנו גם מסתמכים על המערב, מפלצתית ככל שהיא, בדיוק כמו פרסאוס, שנעזר במדוזה (נשק מתקדם ממערב –  נשק יום הדין) כדי להקפיא (להפוך לאבן – להפחיד…) את המפלצות המקומיות ולשומרן במקומן.

Typhon

טיפון הוא ישות זכרית, ששורשיה בדתות של המזרח הקדום הלא יווני, והוא קשור לרוחות חריפות וחזקות, לסערות קשות, ולאי יציבות געשית.

טיפון, לפי הסיודוס, הוא צאצאה של Gaia ו Tartaros (אדמה וגיהנום…), ובהמנון הומרי (שאפשר שהוא קודם להסיודוס) הוא אף בנה של הרה, אשתו של זאוס, ללא אב…בקיצור זועם ובלתי מאוזן, אך ישות של אדמה ואש [vi].

הוא ענק חזק במיוחד, ומכתפיו יוצאים מאה נחשים ודרקון מפחיד, וכולם יורקים אש. טיפון מעורב במלחמה של הענקים מול האלים האולימפיים – כנקמת אמא אדמה, גאיה, באולימפיות של דור האלים החדש – בשל תבוסת הטיטאנים מול האולימפיים.

בקרב האיתנים טיפון הביס את זאוס לזמן קצר, על ידי כך שקטע את גידיו של זאוס. זאת עשה טיפון, לאחר שנדחק לפינה על ידי זאוס, שהבריחו עד להר Kasion,, שעל גבול סוריה דווקא…(מעניין). טיפון הסתיר את הגידים שקטע, אך אלה הוחזרו במבצע מסובך (ע"י הרמס – הוא מרקורי – הרי מדובר בגידים, המאפשרים כושר תנועה של החברה המתורבתת. לא?), וזאוס הצליח, לאחר שחזר לשמים וחידש את הקרב, לגרש את טיפון ל- Tartaros, לאחר מבצע מסובך של החלשה וגניבת דעת. במצרים קיבל הסיפור גוון נוסף: האלים האולימפיים פחדו מטיפון כל כך, עד שברחו למצרים והתחפשו לבעלי חיים שונים כדי להסתתר ממנו (בזמנים מפלצתיים אלים נאורים מתחפשים לחיות…)

טיפון, כאל בן אלמוות, נותר בחיים בטרטרוס, והוליד את ארבעת הרוחות (זפיר, הרוח המערבית, ביניהם…) אלא שאלה הן רוחות נעימות ומתורבתות יחסית.

וכך, טיפון, באסטרולוגיה הפוליטית קשור למה שמהווה איום מפלצתי קונקרטי, שבעירוב שבין הטבעי – בטבע החיצוני וכנגזר מאופיים החייתי והקמאי של בני אנוש, המאיים על הציוויליזציה, שהוא הנקמה של הקמאי והטבעי שחולל בתרבות ובמעודן שדיכא ומדכא אותה.

אם קטו היא המפלצתי הזר כנתון, טיפון הוא המפלצתי הנוקם, הסוער, הרוגש, המסוכן כמי שמתכנן נקמה, נלחם, עלול לנצח וקשה מאד לנצחו ולרסנו (חייבים לקחת בחשבון שיש שטוענים שהרה, האישה המקורננת, היא שילדה את טיפון כדי לנקום בזאוס הבוגדני…).

 

איפיון אסטרולוגי

בחרתי להביא מהמחקרים והמסקנות של שני אסטרולוגים ידועים במחקר ה TNOs – Philip [vii] Sedgwick וLinda Lee Berry, שהגיעו למסקנות שאליהם הגיעו גם בניתוח ספציפי של מפות ידוענים, לשם אישוש הנחות יסוד ביישום אסטרולוגי של הנתונים האסטרונומיים ובכלל [viii] :

קטו [ix]:

מה שתופשים ומגדירים כמפלצתי בתוכנו ובחוץ כשונה באופן קיצוני ממה שמוכר לנו, ומגיבים לו בפחד ו/או דחייה, כלמפלצות בסיפורי ילדים, או מה שביחס לנורמטיבי ולקונפורמי מוגדר כחריג ביחס למראה החיצוני המקובל  – כאצל גמדים, "פריקים" בשל גופניות חריגה וכיוצ:"ב. למשל,  Spock הוולקני ביקום של Startrek (אצל לאונרד נימוי, השחקן ששיחק את Spock – השמש הלידתית, צמודה לקטו) הפחד והדחייה עולים מתוך השוני המעין מפלצתי מתוכנו, או מתוך כשלון מלעמוד בציפיות אלה שסביבנו.

לפי [Philip Sedgwick[x , קטו מסמלת את פחדי התת מודע, כולל הקולקטיבי בכלל. מחד – מתאפשר דמיון מרשים, מכוונות למעורבות הרפתקנית, ביטחון עצמי ובחירות בריאות של אורח חיים וסגנון חיים. מאידך, האתגרים הם – פחדנות, סוציופתיות באבחון צל הרים כהרים, מניפולציות אימה לשם גזירת קופונים, תחושת העדר בטחון ורצון חלש. ברמת הביטוי בכאן ועכשיו – חלומות על מפלצות, מפלצות ים, לוויתנים, סכנות הקשורות לים, יצורים מוזרים, ופחדים מהבלתי נודע. וברמת הטקסים הקולקטיביים – חוויות לידה מחדש הקשורות במים וים, גירוש שדים וכיו"ב -פולחני טוהרה מוקצנים.

מילות מפתח:

 • התמודדות עם פחד וחרדה, טרור, מגבלות על החירות היסודית והאישית, והדרך שבה המעמקים שבתוכנו מקרינים הוויה שמעבר לשליטתנו לעיתים קרובות מתוכנו החוצה כזר ואף מפלצתי ודוחה.
 • לראות אחרים כמפלצות. להתמודד עם המפלצתי. לעמוד ולהיות מוכן להלחם כנגד המפלצתי. המוכנות להכיר במה שמוגדר כמפלצתי וכל מה שעשוי/עלול להגדיר בתוכנו והחוצה את המפלצתי.
 • להיות מפלצות. לשנוא ולתקוף את האחר. לצייר ולתייג את המפלצתי – פרקטיקות של ביזוי, הדרה פורמאלית וטקסים של הרשעה וקלון, מסוג השתת אותות קין לסוגיהן.
 • היכולת לאתר את המפלצתי במרחבי ההוויה, להבינה ולפתח חמלה וסימפטיה כלפי אלה שהמפלצתי מכריע אותם מבפנים ומבחוץ, ומביא לרטט חוזר של מפלצתיות לעומתית ולוחמנות שאין בה תמיד צורך בהקשר זה.

ההוויה האסטרולוגית של טיפון [xi]:

מה שמפחיד אותנו מעומק הווייתנו מתוך תוכנו, באופן שמביא למאמצי ריסון והדחקה חזקים עד כדי התפרצות והשתלטות המפלצתי מהמעמקים באופן בלתי צפוי, בשל צורך להתמודד עם מקור אור פנימי כה אינטנסיבי עד שאיננו יכולים להתבונן אל תוכו. טיפון מצומצם בטווח ההשתקפות ברמה הפרסונאלית ממפת לידה. על מנת להיות במיקוד הולם לשם התבוננות ראויה יש לפתח  פרספקטיבה ומרחק אובייקטיבי מהמפלצתי הזה שבתוכנו. המרכז הפנימי שלנו, לפיכך, הוא החמ"ל שמאפשר לנו להתמודד עם המפלצתיות הזו, מתוך המרכז, עין הסערה שבתוכנו,  מנהלים ומתמודדים עם המפלצתי שבתוכנו, שמאופיין בעימות בין הביטוי החופשי והעצמאי של האישיות האינדיבידואלית ביותר, שהיא אנחנו האותנטיים, אל מול הצורך הנורמטיבי להתאים את מעשינו ואת הביטוי החופשי שלנו והדחף לבטא את עצמנו לציפיות הסביבה והחברה. התוצאה היא היזון חוזר ומעצים לריסון והדחקה, על כל המשתמע מכך.

לפי Philip Sedgewick   טיפון מייצג בהתמודדות עם התפרצויות וולקניות ו/או מופעי סערות ורוחות חמות והמרוכבות (התמודדות עם מהויות שבהם הרבה מאד מרכיבים),מכל הסוגים, כמו גם התמודדות עם הקמאיות של הקונדליני – פיתוח של הווית הדרקון והנחש שבאתוס של טיפון:

החל מהיכולת לפתח התמודדות מאוזנת באומדן החלקים והמכלול בפיצוח אתגרים בחיים, פיתוח חישה מאוזנת שבשילוב הפרטים עם התמונה הכוללת, כמו גם היכולת לצמצם באופן יעיל ולפרק בצורה בונה אתגרי משימות מורכבות וקשות לטיפול (למשל: הקמת מערך מחשוב מאפס של ארגון שלו 100 מחלקות ו 500 עובדים ואנשי מקצוע). פירוק שכזה נעשה על ידי מודעות והבנייה של מקטעי פעולה לקידום פרויקטים, צעד צעד, כחלק מהאתגר הגדול, באופן ממוקד ויעיל.

המשמעות המאתגרת של טיפון בהקשר זה היא המותשות מהפרטים שבניהול משימות בחיים, אובדן הכרה ממוקדת, מרוב עצים לא רואים את היער, היות נתונים לאיום שבעומסים הנובעים מכך ובכלל, כמה שהוא גם סמוי מהעין בשלב הראשון, הגם שהם מסוכנים ביותר. ברמת הביטוי בחיים – פולחן של נחשים וגידול זוחלים, זרימת לבה, לטאות ויצורים מפחידים כגון אלה שבעלי דם קר. המרחב והאוויר הטעון בעת סערות ומערכות מזג אוויר קיצוניות – טיפון, צ'ינוקס, סאנטה אנה, אל ניניו וכו'. ברמת הפולחן הקולקטיבי והאישי – איזון אנרגיית הקונדליני בגוף, התמודדות עם פחדים וחרדות. ברמת הצ'אקרה הראשונה, פולחנות שמתבצעים במערות או במרחבים הסמויים והנסתרים מהעין בהגדרה בתוך חברה.

מילות מפתח:

 • ריסון, שליטה והתמודדות עם מה שמפלצות עושות בסערות מבפנים/בחוץ.
 • טיפולי הלם חשמלי או סמים פסיכו-פיזיים.
 • מחקר תבניתיות והתנהלות קולקטיבים ביחס למצב האנושי על כל גווניו – כולל במצבי תפלצתיות.
 • התנגדות, יכולת פיתוח מנגנוני הזנה וטיפול במפלצתי. עורמה, שימוש בסמלים ואנרגיה מוקצנת וחריפה, בין השאר בהידרשות לסטיות מיניות, חברתיות ופטישים לסוגיהם,  פוליטית ורעיונית (כולל בתיוג אויב ואוהב כמפלצות/כאביר הנלחם בהן – לדוגמא ציונית – אורד וינגייט, הציוני שהקים את ארגון הנוטרים בימי המרד הגדול בין 1936-39 – שמש צמודה לטיפון במפת הלידה [xii]…).
 • יכולת נפשית עמוקה להבחין ברמות ההוויה הלא פיזיות – שכלפיהן פיתחנו את הפחדים העמוקים ביותר (המפלצות שילדים רואים מתחת למיטה), והיכולת להישיר מבט אליהן, לראות את היופי שבתוכן ומעבר להן.
 • יכולת התמודדות עם הפחד הפנימי והיופי המגולם בו ובהוויה שיצרה אותו.
 • המתח היוצר שבין היות נשמה חופשית ויוצרת ללא קשר ואף התחשבות בציפיות החברה, אל מול הצורך להסתגל ולעמוד בציפיות החברה בהתאמת עצמנו וביטוי הווייתנו כפי שהיא בריסון ההולם ואף בהדחקה ההולמת כלפיה.

טיפון וקטו במפת הלידה של מדינת ישראל 

מבוא:

ראשית, הגם שאין אפשרות להרחיב באותה המידה בקשר לגורמים נוספים, כולל מ TNOs , אציין בקצרה את שנדרש לשם הבנה בסיסית של משמעויות בהצבעה על עיקרים הנוגעים ל Eris ו Ixion. , בהמשך.

טיפון וקטו – שניהם בבית 6 של המדינה ובמזל טלה.

טיפון נמצא ב 8 מעלות 0 דקות וארבעים שניות בטלה.

טיפון צמוד לEris (להלן: "אריס"), ב 7 מעלות, דקה אחת ו 10 שניות בטלה.

טיפון במולות לנפטון וגם במולות לIxion  (להלן: "איקסיון"), שב 12:27:17 במאזניים.

טיפון בריבוע לונוס בסרטן, בסקסטייל לצמידות מרקורי-קרס בתאומים, ובמשולש לפלוטו באריה.

קטו ממוקמת 15:25:16 בטלה.

היא גם במולות לצמידות נפטון-איקסיון,ויוצרת משולש שלצמידות שבתאי-פלוטו בבית 10 ממש.

מפת ישראל עם הפלנטות הטרנס נפטוניות

פירוש היבטים ומיקומים דומיננטיים

אין להתרשם ממבניות המשולשים והמשושים (120 ו-60 מעלות) כאן – המוניטין ללא רבב של חלוקה ל 3 (משולש – טריין) כהרמוני (יופיטריאני) הוא בעייתי.

המשמעות במסורת למשולש בהחלט קשורה לשפע, אלא ששפע עלול להיות גם של צרות, או אף יותר גרוע מזה – הוויה שמקדמת את כל מה ש"זורם" במובן  הישראלי של המילה, שבהשחתה. כמו כן, ההוויה הוונוסיאנית של משושים מתעלמת מהעובדה שוונוס קשורה יותר מדי למלחמות (לדוגמא סיפור אריס להלן). במשושה (סקסטייל) מאתרים פוטנציאל לישוב סכסוך מעימות להרמוניה – וזה מדויק יותר. אדרבא, ה"זרימה" של משושים עלולה לטאטא מתחת לשולחן עימותים מצטברים שסופם בהתפוררות פתאומית. אין להתלהב ממפה ללא היבטים מאתגרים – ההיבטים הללו כופים פתרון בונה[xiii]. אחרת -"זורמים" לסטגנציה.

"ההרמוניה הקוסמית" של מבני ההיבטים הקיימים עם המפלצות דכאן, רומזות לאפשרות שקולקטיבית עד כה היה נוח לאליטות במדינת ישראל ברמה כזו עד שאכן הגענו לסטגנציה שכזו ולפיצוץ: אי האמון הגובר במוסדיות הישראלית מבפנים, מרי אזרחי וסכנה ממשית לקיום המדינה ממש, אם לא נתעשת במועד.

וכשהמפלצות מתעוררות – הן מ ת ע ו ר ר ו ת.

ניתוח הבתים

יש משמעות עמוקה לבתים ולשליטים הכרוכים בהם:[xiv]:

הבית השישי, בהוויה של מפות קולקטיבים, מייצגת מהותה של תודעת שירות, את מעמד העובדים, שוק העבודה, הגופים המייצגים אותם פוליטית, כגון מפלגות סוציאליסטיות ואיגודי עובדים מוסדית, כמו גם חיילים, צבא ומוסדותיו, כמו גם מה שמוגדר כשירות הציבורי ככלל בחברה מסוימת, כמו גם שוק שירותי הבריאות ומוסדותיו, אך גם את הבריאות של החברה בכלל.

בית 6 מתחיל בדגים, ומכאן שנפטון, הנמצא ב 10:34 במאזניים בבית 12, ובמערכות היבטים מורכבים – משולש קטן עם – מרקורי בבית 9 בתאומים ופלוטו-שבתאי בבית 10 באריה. לכאורה מדובר במצב חביב, אך בהתעלם מצמידות נפטון ל TNO נוסף Ixion, 12:27:17 במאזניים, כמו גם מול Eris, שבטלה ובעיקר- מול  שני מאפייני המפלצתיות עסקינן.

נפטון מייצג אידיאל ושברו – סקנדלים, שחיתות והתפוררות. כששליט בית  6 בבית 12 במאזניים – כשוונוס שליטתו, שהוא בריבוע אליה, נמצאת בבית 9 של מדינת ישראל, שבתרבות משפטית ודת מדינה, הסיכון הוא ביצירת מבנה שמוביל לדקדנס תודעתי קולקטיבי. זרע השגשוג האידיאולוגי הנישא על שפתיים הוא המאיים עליה מבפנים, מתוך המבנה המוסדי.

הרס עצמי טבוע במבנה שבבתים 6-9-10-12, כצל שמעורר מפלצות: צמידות נפטון Ixion, כשנפטון הוא שליט בית 6, נמצא במולות הן לקטו ובעיקר לטיפון, בטלה, היוצרים Cradle – עריסה – שהיא מבנה שני משולשים קטנים על מולות בבתים – 6-9-10-12.

בית 9 קשור הן ליחסי החוץ, מערכת המשפט שלה ,דת, מערכות אמונה המיועדים לקדם צייתנות למדינה, ערכים משותפים לקולקטיב ואקדמיה. קרס/מרקורי בתאומים משקפים מוניטין מצוין ועוצמה אינטלקטואלית משמעותית בהיבט זה, כשהחיבור לפלוטו ושבתאי באריה בבית 10 (שראשיתו בסרטן, כשהירח נמצא בבית 10 ובהיבט של משולש לאריס וטיפון) משקפים עוצמה מוסדית והסכמה ציבורית רחבה בהיבט המוסדי והמובנה, בהתנהלות של החברה (בית 6).

נפטון מבית 12 מייצג עוצמה שבלכידות  אידיאולוגית קולקטיבית ובה גם עוקץ הרסני,  שבנסתר, בנכלולי, במושחת, במנותק מהמציאות עד הלא מציאותי. ההנעה האידיאולוגית זורעת במוקצנותה , את מה שעלול להרוס את החברה.

בית 10 מייצג את האליטה השלטת. האריסטוקרטיה של חברה, אוליגרכית ההון הקרקעי שלה, כמו גם המוניטין הנגזר מכל האלה בחברה ובכלל. הירח, פלוטו ושבתאי כאן משקפים שמרנות, הוד, הדר ומעט שחצנות, אך שחצנות אליטיסטית זו עומדת ולא קורסת, לכאורה – כחלק מהעריסה (Cradle) במפה.

בית 12 נפתח בבתולה,  כשכירון, הנמצא מול השמש במעלה 24:21 בעקרב,  מייצג תהליך תרפויטי קולקטיבי ללא הפסק, מתוך פצע שלא נרפא לעולם. בית 12 מייצג את כל מה שמערער את החברה ויסודותיה. מאידך, מייצג הוא חברתיות וסוציאליזם ודאגה לחלש – הביטוי הקטגורי של דגים. נפטון הוא ביטוי של שליט בית 6, מעמד העובדים,  ומיקומו בבית 12 מדגיש בחתימה כפולה היבט זה.

פרשנות האתוס האזרחי והפוליטי הנגזרים מכך במדינת ישראל

ואכן, הישוב העברי קידש את העבודה העברית  (בתולה, כירון בעקרב בבית הראשון – דמותה של המדינה – בהתחדשות מעפר.) ככלי של יצירת שליטה מוסדית יעילה, כמו גם הדרה של אחרים, שאינם עובדים יהודים, לתכלית זו. ובכך נוצר מבנה חברתי מגובש ביותר ויעיל ביותר, שהעבודה העברית מקוממת אותו, ומפת המדינה אכן ממסדת אותו.

ברם, זרע השחיתות מאיים להרוס בשם המבנה האידיאולוגי הזה ממש…

נפטון, כאמור, הוא גורם דומיננטי לחיבור בין גורמים רבים במפה – בבתים 9,10. האחיזה השלטונית תלויה בהוויה של בית 6 ו 12, מסתבר. אך מהותו של נפטון היא בהתפוררות והתפכחות בסופו של יום. זו עוצמתה של ההוויה השלטונית  אך גם פוטנציאל הפורענות לקיומה במדינת ישראל.

זאת, מכיוון שמיקומם של נפטון והמפלצות בציר 6-12 כעוגן לכל המבנה הזה משקפים סיכון לחידלון, שקיעה ומוות של מהותה של מדינת ישראל מתוך אופי ומצב מוסדותיה.

מכיוון שחברתיות ו"שמאלניות" בהיבטיה הסוציאליסטיים קשורים לבתים 6 ו 12 – כל עוד היו מגויסים ברמת ההקרבה (להיבט הטליי וההקרבתי של הדגים ובית 6, ברתימת החברה לאישוש האליטה ושני המשולשים שנוצרים בתוך המולות נפטון-איקסיון מול אריס-טיפון-קטו) – אז המפלצות נמצאות בחוץ – אלה האויבים הקמים עלינו להשמידנו – ויש להיות נפטוניים ולהיות נעלים ולראות את עצמנו כעם בחירה שיוצר יצירה נהדרת בארץ חדשה – טבעי, אך בעייתי באותה מידה:

מצד שני – מהרגע שנפטון מתגלה כשערורייה ריקה – אז מעלים רטוריקה של "שמאלניות" חברתית שהוא מילת גנאי במדינת ישראל, דווקא בשל האיום הממשי הזה, שמאיים להרוס את האליטה השלטת מלמטה, שאינו בהכרח תמיד בונה או ענייני. השליח שקורא לצדק חברתי הוא אכן המפלצת, למרות שההרס העצמי של האליטה הוא שהביא לעלייתו של הקול הקורא לצדק חברתי. אירוני…

  TNOs'  דומיננטיים נוספים בקדירה – Ixion ו Eris

 Ixion עם נפטון והברית הלא קדושה במיוחד של משולש מרקורי-קרס/פלוטו-שבתאי/נפטון-איקסיון  בסימפוניה שהפכה לגלויה באדיבות המפלצות שלנו מודגשת בכך, שEris  וIxion מקלקלים את התמונה ונותנות לה פרספקטיבה נכונה, וקטו – פשוט מולידה עוד ועוד מפלצות לטיפול.

Ixion הנבל

הגורם2001 KX76 / 28978 , הוא שהוצמד לו המיתוס של Ixion (להלן: "איקסיון")- יווני מנוול: לאחר שלכד את חתנו המיועד במלכודת, בור מלא גחלים, ושרף אותו למוות, נודה איקסיון ואף אחד לא הסכים לטהרו, מלבד זאוס- הוא יופיטר. אלא שאז ניסה איקסיון לפתות את אשתו של זאוס, הרה, שסיפרה לבעלה. זאוס הזועם יצר ענן בדמות אישה (Nefele) שהייתה כהרה, ומהזיווג נוצר הקנטאור הראשון…(=ייצוג הפראי עם המתורבת שבתוכנו)[xv]. איקסיון נקשר לגלגל אש שמתגלגל בשמים ובארץ עד אינסוף כעונש (=קארמה ומחזוריות כסמסארה למסרב לעכל/להטמיע שיעורי החיים).

לפי וLinda Lee Berry הוא מייצג מחזוריות ותבנית חוזרת של התנהלות (הרסנית בדר"כ), ציידים (כולל אנסים ושאר מרעין בישין -כנגזר מסיפורו של איקסיון), צדק חברתי (שהופר בגסות…), נפילה מהשלטון וחזרה לשלטון.[xvi]

philip Sedgwick מדגיש את (אי) המודעות לגלגל הקארמה (הגלגל אליו נקשר), לטוב ולרע, ואת מרכיב התאווה לאשת איש…[xvii]

פרשת הנשיא קצב כמראת צמידות נפטון/איקסיון במפת המדינה – היא דוגמא לכך, בשימוש לרעה באידיאולוגיה ריקה והפרת אמונים – בעיקר כשנפטון גם בסקסטייל לפלוטו וטריין למרקורי (תקשורת כלפי מדינות חוץ), כשנפטון בפירוש הוא אחד מהסמלים לייצוג מוסד הנשיאות והייצוג כלפי חוץ כסמל הנשיא במדינת ישראל ברורה ומדברת בעד עצמה. סיפור איקסיון ונפילה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא וחוזר חלילה…- אך שילוב הצמידות איקסיון נפטון ביחס למפלצות חמור אף יותר:

Eris  – קונפליקט וטלטול הסירה כהוויית חיים והתחדשות להכעיס:

Eris (להלן: "אריס")  מוסיפה עוד משבר על קונפליקט לקדירה ואין להיות מופתעים ממיקומה כאן (פירוש שמה ביוונית "קונפליקט"):

לפי וLinda Lee Berry – אריס מיועדת לשלב ראיית מכלול בחיים עם הפרטים כפי שהם. ראיית המכלול מחייבת חשיפה של יומרות ללא כיסוי ואמונות שווא בתוך מערך עיבוד הנתונים בתודעה שלנו. בשל כך דוחים אותה ואת שהיא מסמלת.

בחדירה דרך המודע נחשפים "השטחים המתים" בתודעה וכל שאינו אמת. להתאמת השקפת העולם למציאות יש מחיר – יציאה מתחום הנוחות שלנו:  אנו דוחים את סימני העירור שלה שוב ושוב עד שאין ברירה[xviii].

לא בכדי לא הוזמנה אריס, אלת הריב והמדון, לחתונת ת'טיס ופלאוס, והתוצאה- השלכת תפוח הזהב "ליפה מכולן" שהביאה, בסופו של יום, לכך שוונוס שיחדה את נסיך טרויה תמורת אהבת הלנה היפה, אשת גנרל ספרטני, מה שהביא להשקת אלף ספינות ופרוץ מלחמת טרויה…[xix]

הצמידות הלידתית שבין אריס לטיפון

טיפון מייצג תמונה רחבה מורכבת ורבת הסתעפויות בתחום בית 6, מעבר לייצוג המפלצתי הטיטאני והנקמני. הצמידות בטלה מעצימה ויוצרת היזון חוזר מעצים למרס הלידתי – באריה ובבית  10 – לוחמנות ומיליטריזם, מעמד הצבא והמרחב הצבאי, כמרחב של שירות והקרבה (בית 6 – נשלט על ידי נפטון) כאמצעי לויסות מתחים במרחב העבודה והעובדים, בלבירינת מורכב של אינטרסים בשירות הציבורי.

הצמידות לקטו, הגם שהיא צמידות חלשה, בחיבור למערך שנפטון ואיקסיון קשורים בו מבתים 6 ל- 9,10, ו- 12 בעייתית הרבה מעבר לסטליטיום (מצבור הגורמים בצמידות) של המפלצות והמריבה שכאן.

סיכום, מסקנות ומעברים 

מבוא 

הניתוח של מוקד הוויית המפלצתי במפת מדינת ישראל, מתחבר למה שמתברר כנטוע עמוק הוא במדינת ישראל השלטת, זו שביצירת עוגן ליחסי הון-שלטון-תקשורת-שוק עבודה-משפט. שנגזר מאותה הזרימה ההרמונית לכאורה של שני משושונים בחיבור חסון למשולש שבין בתים 9-10-12.

הצד האפל הזה מתגלה עם גילוי אריס והמפלצות שבמולות -היוצרת מבנה עריסה עם המשולש הזה מבית 6 והופך את המבנה החביב למפלצת לכשעצמה (מולות שעליה שני משולשים קטנים), כולל גם גילוי Ixion – וזו תהא ליבת הנקטר המפוקפק של גילוי משמעותם של סמלים אלה בהוויה הפוליטית היום של מדינת ישראל:

מדינת ישראל מתעוררת להכרה בשטח מת במודעות ההדדית של המעמד העובד ביחס לאליטות (אריס ומקומה במערך… – כולל ביחס לאליטה המשפטית, בית 9, הפוליטית – בית 10, האידיאולוגית והמגייסת – בית 12) כשהמניע המרכזי במוסדיות ומוניטין המוסדיות שלה הוא ההרס העצמי ותבנית אידיאולוגיה (נפטון) שנרקבה, שחוזרת שוב ושוב על תבניות אידיאולוגיות נשגבות אך ריקות, לשם הנעת כוח שלטוני לשמו (ירח-שבתאי-פלוטו) על אופנים מהודקים ויעילים של ידע, מסורת משפטית סדורה ודת מדינה (צמידות קרס-מרקורי בבית 9 + ונוס בסרטן בבית 9 שבריבוע לצמידות אריס-טיפון) – אך הכל מבלי ללמוד דבר ממה שמתברר כשערורייה וכלי ריק (נפטון) ובאתגר שבו אם לא ילמד הממסד וישתנה – ייפול נפילה קשה.

לא מדובר בסיכון לנפילה קומית של האליטות במדינת ישראל. מדובר בסיכון ממשי, קארמטי ולחידלון חריף ומבזה, המתבטאים במחזוריות של שערוריות המגלות עוד ועוד אודות השחיתות של המערכת (Ixion).

כעת מובנת בהחלט ההצמדה של "שמאלניות" למנהיגי מרי אזרחי הצומחים מלמטה (מעבר למה שמקובל להניח שקשור לסמליות של בתים 6 ו 12): הניסיון להגדיר משתפי פעולה עם מפלצות מבחוץ אינה מדויקת: מנהיגי המעמד העובד – הם הם המפלצות בעיני האליטה. זו האמת המרה.

המפלצות שמדינת ישראל רואה בפועל אינן כלל המפלצות שבחוץ.

המפלצות האמיתיות הן בפנים – בבית 6, קטו וטיפון. המורכבות המפלצתית של השירות הציבורי, המשרת אליטה מושחתת של בעלי אינטרסים זרים, ואוליגרכים (כירון בעקרב, פלוטו הדומיננטי בבית 10 ושאר ירקות). מנגנוני הייצוג של העובדים מטעם קרסו מזמן:ההסתדרות שמראש הייתה אמצעי לשליטה קורפורטיבית על ההמונים, ידועה זה עשרות שנים ככלי ריק (עוד מימי מהומות ואדי סאליב, קל וחומר שכיום).

מעברים וסוף דבר 

מיקומה של קטו בימים אלה הוא סביב זנב הדרקון של הירח של מדינת ישראל לידתית.

israeltnos

מכיוון שמדובר בתנועה איטית ביותר כחלק ממסלול של 1000 שנים – הריבוע שיוצרת קטו בשנים הקרובות לפלוטו ולשבתאי הלידתיים מבטיחים הרבה כוחנות מלמעלה, ולא פחות כוחנות מלמטה ומבפנים – כוחנות עקרבית.

מדינת ישראל מולידה כעת מפלצות רבות – קטו במעבר בבית הראשון של מדינת ישראל ובמשך לפחות 10 שנים תתקרב לכירון, שליט בית 12. לא יהיה קל.

טיפון אף במקום רגיש יותר: הוא מסתובב בצמידות לנפטון ואיקסיון זה שנה וחצי. כרגע הוא במעלה 9 במאזניים.

המורכבות של השחיתות נחשפת. טיפון במולות לאריס הלידתית ולעצמו.

המהפכה בעיצומה.

המסקנה היא – המרי האזרחי שהיה הוא שיהיה וגרוע מכך – ועל זאת מעידים המעברים לעת זו כפי שאפרט להלן: הניסיון ליצור קואפטציה לא תועיל ( = גיוס ראשי גורמים שעולים במחאה החברתית להסתפחות אל האליטה במחיר המקובל אצל האליטה האוליגרכית הקיימת).  קואפטציה, כאמור, של מנהיגי המעמדות העובדים שסובלים מהשיטה תיכשל פשוט משום שמאז גילוי אותם גורמים – איקסיון, קטו, טיפון, אריס ואחרים –   המשוקף הוא שהמפלצתי והמערער במדינת ישראל הוא כאן כדי להישאר אך כעת, כשהכל מסומל אסטרולוגית בגלוי – הכל נשאר ומבוטא במודע – גלוי בשטח – גם כשמדובר בכשלי האליטה ותפלצתיותה שנחשפת מהמסתרים ולביזיון….

יש ליישם את מילות המפתח הקולקטיביות של קטו וטיפון, את מעורבותם של איקסיון, ואריס בתמהיל הנפיץ הזה.

כאן ההזדמנות להבין את משמעותה של האסטרולוגיה הפוליטית לא ככלי של ניבוי אלא ככלי של איתור מגמות במציאות.

אנחנו הקובעים את העתיד של הקולקטיב שלנו בבחירה כיצד להידרש באופן סביר למגמות קיימות.

הגורמים האסטרונומיים קטו, טיפון, אריס ואיקסיון לא גרמו למחאה החברתית ולאובדן האמון במערבות המשפטיות, הכלכליות, בשוק העבודה ובאליטה הפוליטית ואליטת הצללים של מדינת ישראל. הם רק משקפים את הקיים כסמלים.

אנחנו אלה שנקבע את גורלנו. מדינת ישראל היא השתקפות של מה שבחרנו להיות מאז יום 14.5.1948. באפשרותנו לקבוע את עתידנו.

לדעתי יש רגליים לסברה שאם הדברים ימשיכו כפי שהם כלכלית וחברתית – אין מנוס ומהפכה שלטונית עד הפיכת משטר הם מצב בלתי נמנע. הבעיה היא שמדינת ישראל נושאת בבית 6 תבנית של מפלצתיות. זה אירוני, כי אכן ההמון הוא באמת המפלצת. האליטה היא שמרסנת אותו ובצדק…

זה מפחיד.

בעשור האחרון זו התבנית האידיאולוגית נחשפת ככלי ריק: מפלצות הן תבנית פנימית של מי שיוצר אותן ומשליך אותן החוצה.

כפי שהדבר קורה במיתולוגיה היוונית – ניתן לנהוג כאיקסיון, להיות רודן כפלוטו ושמרן דכאני כשבתאי, הנעזר באינטלקטואלים מטעם – כמרקורי וקרס, וכולם מתדרדרים בתהום הניוון הנפטונית כתבניות איקסיון אלה.

אבל לאליטה שלנו ולנו יש בחירה חופשית: האם אנו מוכנים להיות אריסיאניים דיינו כדי לגלות היכן באמת נמצאות המפלצות האמיתיות? האם נוכל להלחם ברודנות, בדיכוי המוסדי הבירוקרטי שמגלמים בית 6 ו 9, כמרחב תרבותי שמגלם אותנו הרבה לפני שעיצבנו ממסדים פוליטיים בדמותנו? האם נדע להילחם מבפנים בריקנות רטוריקה משפטית ומוסדית? (כולל ונוס בסרטן בריבוע לנפטון ואיקסיון) – האם נוכל באמת להיות חזקים דיינו כדי לעבור רפורמת עומק?

זה תלוי בנו.


[i] Grundy, W. M. et alii "The orbit, mass, size, albedo, and density of (65489) Ceto/Phorcys: A tidally-evolved binary Centaur", http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0704/0704.1523.pdf, posted unknown, Icarus 2007,( Lowell Observatory, 1400 W. Mars Hill Rd., Flagstaff AZ 86001 et alii.). visited 1.5.13;

[ii]  Alvarez-Candal, A. et alii, "The trans-Neptunian object (42355) Typhon: composition

and dynamical evolution", http://www.rssd.esa.int/Faculty/Staff/guilbert/docs/alvarez10.pdf, posted uunknown, visited 1.5.13, Astronomy&Astrophysics A&A 511, A35 (2010), pp.1-2.

[iii] Grundy, W. M. et alii "The orbit, mass, size, albedo, and density of (65489) Ceto/Phorcys: A tidally-evolved binary Centaur", http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0704/0704.1523.pdf, posted unknown, Icarus 2007,( Lowell Observatory, 1400 W. Mars Hill Rd., Flagstaff AZ 86001 et alii.).pp. 3, 13, 15  visited 1.5.13

[iv]  Alvarez-Candal, A. et alii, "The trans-Neptunian object (42355) Typhon: composition

and dynamical evolution", http://www.rssd.esa.int/Faculty/Staff/guilbert/docs/alvarez10.pdf, posted uunknown, visited 1.5.13, Astronomy&Astrophysics A&A 511, A35 (2010), pp.1-2, 3, 6,

[v] Rose, J., H., A Handbook of Greek Mythology, E.P. Dutton&Co., Inc. NY, 1959, PP. 27, 29

[vi] Rose, J., H., A Handbook of Greek Mythology, E.P. Dutton&Co., Inc. NY, 1959, PP. 58-60, see text of footnotes 80-84.

[vii] http://philipsedgwick.com/, updated unknown, visited 01.05.13

[viii] http://www.astrologicaldepth.com/index.html, updated unknown, visited 01.05.13 http://www.astrologicaldepth.com/Method.htm updated unkonwn, visited 01.05.13

[ix]  http://www.astrologicaldepth.com/TNOInfo/Ceto.htm updated unknown, visited 01.05.13

[x] http://philipsedgwick.com/, updated unknown, visited 01.05.13

[xi]  http://www.astrologicaldepth.com/TNOInfo/Typhon.htm updated unknown, visited 01.05.13

[xiii] וראו את ההסברים הממצים שלRobert Zoller לזרימה מה 1 עד ל 12, ובתוכם הידרשות לאנרגיה של 3 ו 6, הן האנרגיות שמשקפות היבטי משולש ומשושה באסטרולוגיה המסורתית ובכלל. Zoller, R. The Arabic Parts in Astrology, (Inner Traditions International, Rochester, Vermont 1980, 2nd edition 1989) pp. 15-69, 38, 44,

[xiv]  Baigent, M., Campion, N., Harvey C., Mundane Astrology, (Aquarian/Thorsnos press, 1984) 1992 2nd ed, pp 220-224,. 230-231,

[xv] Rose, J., H., A Handbook of Greek Mythology, E.P. Dutton&Co., Inc. NY, 1959, P.256

[xvii]  http://philipsedgwick.com/, updated unknown, visited 01.05.13

[xviii] http://www.astrologicaldepth.com/TNOInfo/Eris.htm, updated unknown, visited 01.05.13

[xix] Rose , J., H., A Handbook of Greek Mythology, E.P. Dutton&Co., Inc. NY, 1959, P. 106.

————————————————————————————————————————————————-

יובל זפיר הוא אסטרולוג בנטייה לאסכולות של האסטרולוגיה הגלקטית (Galactic), אסטרולוגיה פוליטית ושל קולקטיבים (Mundane) ושל התפתחות הנשמה (evolutionary). את xs6v1a24הכשרתו האוטודידקטית החל ב 1980, בהיותו בן 14, תוך השתלמות אקדמית, מאוחר יותר, בהעמקה מקצועית בלימודים קלאסיים (השפות והתרבות היוונית והרומית הקלאסיים, כמו גם של תרבות ימי הביניים שסכמה את הסמלים שמהם צמחה האסטרולוגיה של הרנסנס וממנה – זו של העת החדשה, המודרנית והנאו מודרנית בימינו  – ותרבות מערבית בכלל ובדגש על האסטרולוגיה היוונית והרומית, כולל בהעמקה בהתפתחות האלכימיה המערבית בהקשר זה ברנסנס ויחסי הגומלין שבין היסטוריה, תרבות, פוליטיקה ו"מיסטיקה"), העמקה במיתוסים, במקביל ללימודי ממשל, מדיניות ציבורית ומשפטים ועיסוק בתחום מקצועית, אקדמית ומעשית – החל מסוף שנות השמונים, כפרקטיקה של Divination – בחירה שלא להסכים לניבוי עתיד כאפשרי בכלים שכאלה אלא ככלי של מודעות ראליסטית, בינתחומית ופרקטית לכאן ולעכשו, כמו גם לשם המרת מציאות בכאן ובעכשו לטובה.

[/member]

Latest posts by יובל זפיר (see all)