Deprecated: wpcf7_add_shortcode זה אותרה מאז Contact Form 7 גירסה 4.6! שימוש wpcf7_add_form_tag במקום. in /home/hermetic/public_html/urania.org.il/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line 351
אסטרולוגיה הורארית / גיא מטרסו | אוראניה אסטרולוגיה

המדור יציג בפניכם דוגמאות של מפות מתחום האסטרולוגיה ההורארית.

באחת הפעמים שהגעתי להצטלם לתוכנית הבוקר בטלויזיה, פגשה אותי תחקירנית צעירה וחביבה. היא מאוד התרשמה מעצם היותי אסטרולוג ורצתה שאגיד לה כמה דברים עליה לפי מפת הלידה שלה. הייתי קצר בזמן, עוד כמה דקות אני צריך להיכנס לאולפן ולעלות לשידור. אמרתי לה שאין לנו זמן לניתוח של מפת הלידה שלה, אבל אם יש לה שאלה ספציפית, אוכל לפתוח מפת שאלה ולהגיד לה מה אני רואה.

השאלה שלה קצת הפתיעה אותי – האם אתה יכול לראות מה קרה לי בעבר? שאלה.
כמה עבר? שאלתי.
העבר הרחוק היא אמרה. הנהנתי מיד ואמרתי בוודאי. במפת שאלה אנחנו רואים גם הווה, גם עתיד וגם עבר. לפי מיטב זיכרוני היא היתה בראשית שנות העשרים לחייה, כך שעבר רחוק מביא אותנו לילדות.
חשבתי גם למה שהיא תישאל שאלה כזאת? הרי מה שבדרך כלל מעניין אנשים, זה מה קורה עכשיו ומה הולך לקרות בעתיד? לפי ההססנות שלה הבנתי שהיא לא רוצה לבחון אותי או את האסטרולוגיה, השאלה נשאלה בתום לב וברצון לדעת האם עברה באמת יכול להשתקף במפת השאלה, ושיש חשיבות לכך שהיא שאלה את השאלה.
אז פתחתי את המפה, ובחנתי את המרכיבים שלה. כעבור כמה שניות אמרתי לה מה קרה לה.

 

מפת השאלה - מה קרה לי בעבר
הדבר ראשון ששמתי לב אליו הוא שהירח בטל. ירח בטל במפה הוררית מסמל ששום דבר חדש לא יקרה, בשאלה מסוג זה הירח מתיישב בדיוק עם השאלה שנשאלה על אירוע שקרה בעבר ושאי אפשר לשנותו.
הבית הראשון מסמל את השואל. המזל הפותח את הבית הפלנטות והשליט כולם מתארים ומספרים לנו משהו על השואל. מעניין לראות שהבית הראשון נפתח במזל עקרב שמסמל חקירה וחדירה לעומק – מתאים מאוד למקצוע תחקירנית.
בכדי לדעת מה קרה לשואלת בעבר נצטרך לבחון את הבית ה-12 כי הוא הבית הממקד. מדוע? במפה הוררית הבית הראשון מסמל את ההווה, הבית ה-2 את העתיד, ובית 12 את העבר.
לכן, המזל הפותח את הבית, השליט, ופלנטות בבית זה יתארו לנו את אופי האירוע.
הבית ה-12 נפתח במזל מאזניים והשליטה וונוס נמצאת בבית 8 במזל תאומים. בית 8 מסמל דברים חשאיים ולא נעימים. סטורן בבית ה-12 מסמל אירוע משמעותי בחייה ובעל חשיבות. סטורן גם מסמל דמויות סמכותיות.
מאחר וונוס נמצאת בבית 8, רציתי לבחון את הקשר בינה לבין השליט של בית 8 מרקורי שנמצא באריה וצמוד לשמש (ברגע שכוכבים נמצאים באותו בית ובאותו מזל הם בצמידות גם אם היא לא מדוייקת.)
הכל הצביע על דמות סמכותית מהעבר, שקשורה לאירוע חשאי ולא נעים שהיא עברה. האירוע לא נעים בגלל שסטורן נמצא בבית העבר בית 12.
כשאמרתי לה שאני רואה שהיא עברה אירוע לא נעים (סטורן בבית 12) על רקע אינטימי (בית 8) על ידי דמות סמכותית (קשר בין ונוס לסטורן, שליט בית 8 בצמידות לשמש ובזוית 150 לפלוטו שליט המפה שלה) היא אמרה שזה נכון. החשדות שלי הצביעו שמדובר באבא שלה מאחר ונפטון שמסמל דברים נסתרים, סודות וערפל נמצא בבית 4 בית האבא במפה ההוררית.
יש כאן סוד במשפחה אמרתי לה, איפה אבא שלך? לא יודעת היא ענתה. אני לא בקשר איתו מאז שהייתי ילדה. מסתבר שאכן אבא שלה הוא הדמות הסמכותית שהטרידה אותה באופן מיני בהיותה ילדה. אך היא אינה זוכרת מאומה מהמקרה עצמו, וכל מה שהיא יודעת שקרה הוא מהסיפורים שסיפרה לה אמה והאחים הקרובים לה.
מעניין לראות, שונוס בבית 8 נמצאת במזל תאומים – שמסמל תקשורת, אחים וקרובים.
אז למה היא שאלה את השאלה? מסתבר שהיא היתה בטוחה שהאירוע ישפיע עליה לרעה בעתיד במערכות יחסים (שליט המפה מרס במזל הזוגיות מאזניים).
אמרתי לה שאומנם האירוע שהיא חוותה הוא לא נעים, אך מאחר ואין במפה היבט כלל בין ונוס שליטת העבר למרס או לפלוטו המסמלים את השואלת, האירוע לא ישפיע עליה ולא יגרום לה לבעיות תפקודיות במערכות יחסים בהווה או בעתיד. מה שהתברר כנכון, כי היא מנהלת קשר יציב עם בחור כבר הרבה זמן, ולא חווה את עצמה כקורבן.
כששאלתי אותה מדוע היא שאלה את השאלה? היא אמרה שהיא פגשה באחת התוכניות מיסטיקאי, והיא סיפרה לו על האירוע שעברה בעבר ושאלה אותו אם יש לעניין השפעה שלילית עליה. והוא אמר לה שהיא צריכה להיזהר מגברים בחייה, דבר שהכניס אותה מאוד ללחץ.
אז איזה מזל שהיא שאלה אותי את השאלה הזאת ויכולתי לעזור להוריד ממנה לחצים מיותרים.
חשוב לי לציין, שכשאנחנו מייעצים לאנשים ולא משנה מי האדם ובאיזה גיל הוא – חייבים לנקוט במשנה זהירות במתן התשובה. במיוחד כשהמפה מתארת מאורע לא נעים שכזה.
גיא מטרסו