Deprecated: wpcf7_add_shortcode זה אותרה מאז Contact Form 7 גירסה 4.6! שימוש wpcf7_add_form_tag במקום. in /home/hermetic/public_html/urania.org.il/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line 351
אוראניה | אוראניה אסטרולוגיה

אוראניה

urania-goddess

אוראניה היא אחת מתשע המוזות במיתולוגיה היוונית, כולן בנותיו של זאוס מלך האלים. המוזות היו אחראיות על הפצת הידע בעולם, ואוראניה הייתה האחראית על ידע האסטרונומיה והאסטרולוגיה מתוך שבע האומנויות החופשיות/ליברליות (The seven liberal arts).

המילה 'אומניות' בהקשר זה לא נושאת את המשמעות של המילה המודרנית לאומנות, אלא מכוונת למדע או מקצוע. שבעת המדעים עצמם מחולקים לשתי קבוצות: 'טריוויום' השלושה : דקדוק, רטוריקה ולוגיקה ו-'קוואדריויום' הארבעה: מתמטיקה, גיאומטריה, מוזיקה ואסטרונומיה/אסטרולוגיה.  לכל מדע הייתה המוזה שלו ואוראניה נחשבה למוזה של כל המוזות, ובמקביל מדע הכוכבים נחשב למדע הגבוה ביותר אשר משלב בתוכו את כל המדעים האחרים.

אוראניה חושפת את סודות השמיים לארטוס – המשורר היווני אשר כתב את ״התופעות״ -ספר עתיק המסביר על הקונסטלציות ופרשנותם.

 

המיתולוגיה מספרת שאוראניה הייתה מתבוננת בשמיים וידעה לחזות את העתיד על פי הכוכבים. משמעות השם שלה הוא 'השּמֵימית'. הסמלים שלה הם הגלובוס, שרביט קטן ומדי פעם גם מחוגה שהיא אוחזת בידיההכלים שבעזרתם השתמשה כדי למדוד את השמיים.

אוראניה היא באופן כללי המוזה של הפילוסופים וההוגים ושל אלה אשר מנסים להבין את חוקי היקום ומשתאים מהתנועה השמימית. היא מקשרת אל הידע השמימי, זה המשתקף ברעיונות האסטרולוגיים. אוראניה הייתה סמל לקבלת ידע, חוכמה ותבונה נשגבת. אוראניה מעודדת אותנו ומעוררת את סקרנותנו לחקור ולגלות את ההשתקפות השמימית בעולמנו ובנפשותינו.   

הדימוי של אוראניה והעושר שהיא מייצגת נתנו לנו את ההשראה לאתר זה. לא הופתענו לגלות שבמפה האסטרולוגית של רכישת הדומיין לאתר הייתה השמש בצמידות לאסטרואיד אוראניה בבית התשיעי המייצג ידע גבוה.


החזון והמוזה 

אוראניה מנחה ונותנת השראה לאסטרולוג והאסטרונום המפורסם – תלמי

שורשי הידע האסטרולוגי מסתעפים לאורך ההיסטוריה האנושית. ההשתאות של האדם מהשמיים דחפה אותו לנסות ולפענח את גרמיהם ותנועותיהם השונות, לנסות ולהבין את הלוגיקה מאחורי מחזוריו וכך לפרש את מסריו. עם השנים הלך ונחלש הקשר המאגי עם השמיים והתפתחותם של מודליםמדעיים חדשים יצרו אט-אט נתק בין האסטרונומיה (נומיהנומוס שם) אשר זיהתה ו"קטלגה" את גרמי השמיים לבין האסטרולוגיה (לוגיה לוגוס משמעות) אשר פירשה את משמעותם עבור בני האדם. מדע הכוכבים העתיק, אשר שילב את שני ההיבטים הללו, נחצה לשניים, כאשר זה העוסק במשמעות העמוקה של תנועות אלה נזנח מאחור וכמו הוצא לגלות  ביחד עם תפיסת העולם שהולידה אותו.

למרות שהאסטרולוגיה סבלה במשך שנים מבעיות "ייחצון", היא נותרה בחיים ומקבלת יותר ויותר מקום בעולמנו בד בבד עם נהירת העידן הנוכחי לחיבור מחודש עם היקום והנפש. הקהילה העולמית של האסטרולוגיה גדלה ואנשים מתחילים להתעורר לממדיה האדירים ולעוצמתה ככלי לגילוי עצמי והבנת תהליכי עולם. ככל שהאסטרולוגיה חוזרת ומקבלת מקום של כבוד, כך גדל הרצון להעמיק ולהתמקצע בכלים שהיא נותנת. יותר ויותר אנשים שואפים לרכוש את הידע האסטרולוגי ולהתחייב אליו לא רק כתחום עניין, אלא כמקצוע שניתן להתפרנס ממנו ובאמצעותו לייעץ ולעזור לאנשים להבין ולהתמודד עם חייהם.

אנו ב"אוראניה" רוצים להעניק לאסטרולוגיה את הבמה שמגיעה לה, ולכן אנו מציעים מגזין אשר מוקדש לתחום האסטרולוגיה בלבד. במגזין אנו שמחים להציע לכם מאמרים מאת מיטב האסטרולוגים בארץ ובעולם. בנוסף, "אוראניה" היא פלטפורמה המשמשת מרכז לידע ושיתוף של הקהילה האסטרולוגית בארץ וחלון לקהילה העולמית. אם אתם מזוהים עם הקריאה הזו, השתתפו בשיח ובפעילויות, שאפו למקצועיות ועזרו לקדם ולהחזיר לאסטרולוגיה את כבודה המלכותי כפי ששרר בימים הקדומים!