12housemicha-banner

פעמים רבות מידי נשמעות אמירות שמדברות בגנאי הבית השנים עשר. "בית אפל, אויבים נסתרים, בתי סוהר, בתי חולים" כל אלו מתארים התייחסות שלילית למיקום זה במפה כעובדה נתונה.

האם זה באמת כך? האם זה נכון ברמה העקרונית ביותר להתייחס לבית מסויים כבית שלילי?

 אפשר לקבל את ההנחה שכאשר בית מסויים במפה מודגש בצורה מוגזמת, למשל הבית השני שמבטא את הצרכים הפיסיים הבסיסיים, בביטוי המוגזם יבטא אנוכיות, וכך גם הבית השנים עשר

בביטוי המוגזם שלו יבטא השפעה שלילית, אך בין זה לבין לתאר את הבית השנים עשר כשלילי מעצם טבעו, המרחק רב.  ומעבר לכך, האם לא נכון יותר לחשוב שכמו כל בית אחר במפה, לבית השנים עשר יש גם צדדים חיוביים והשפעה מיטיבה על חיי האדם?

 הנה כמה עובדות מוסכמות בנוגע לבית השנים עשר:

זה הבית האחרון במפה, ומקבילו במזלות הוא מזל דגים.

הוא שייך אם כך ליסוד המים, כאשר זו הרמה הגבוהה ביותר של יסוד זה, שמסכמת בתוכה את מזלות יסוד המים הקודמים, סרטן ועקרב.

 הוא שייך לאיכות המשתנה שכוללת את הבתים 3, 6, 9.

 ניתן להשתמש בעובדות אלו כדי להבין טוב יותר את מהותו של הבית השנים עשר. השילוב בין השייכות לצלב של הבתים/המזלות המשתנים ובין היותו בית שמייצג את יסוד המים שהוא יסוד רגשי יוצר מורכבות מסויימת.

 שילוב זה מייצג בעיקרו את היכולת להזדהות רגשית עם רעיונות ותפיסת עולם. אין מדובר בהתרגשות חד פעמית מרעיון כזה או אחר, אלא ביכולת להפנים ידע רעיונות ותפיסת עולם ולהופכם לאמת הפנימית של האדם כדי שתהווה מצפן ומורה דרך בחיים. מעבר לכך, בכל פעם שאנחנו שומעים סיפור שמרגש אותנו עד דמעות על אנשים שאין אנו מכירים כלל, זו המעורבות של הבית השנים עשר שמאפשרת את ההזדהות הרגשית הזו.

 בהקשר אחר הבית השנים עשר מייצג את השלב האחרון בתהליך הלמידה, תהליך שמיוצג על ידי שלושת הבתים האחרים של הצלב:

הבית השלישי מייצג קליטה ראשונית של ידע או רעיון, הבית השישי מייצג את יישום הידע או הרעיון.

[member]

הבית התשיעי מייצג את שילוב הרעיון בתפיסת עולם כוללת, ואילו הבית השנים עשר מייצג את ההבנה האינטואיטיבית של הידע, היכולת לקרוא בין השורות ולהבין דקויות.

 אם מתייחסים למולות שבין הבית השישי לבית השנים עשר, הבית השישי מייצג את הדיסק הקשיח האישי, המקום שבו אנו מאחסנים ידע שפגשנו בו בדרך הלמידה המקובלת.

לעומתו, הבית השנים עשר מייצג את ה-דיסק הקשיח הקוסמי, משמע הוא מכיל את כל הידע והרעיונות שהיו ויהיו מאז ומתמיד. כאשר אנו מתחברים למאגר ידע זה, רעיונות יצירתיים ומגוונים יכולים להיוולד, ללא קשר לכאורה למערכת החווייתית היומיומית שלנו. מקובל להגדיר זאת כ"אינטואיציה"  פתאום בא רעיון ואין לנו מושג איך וכיצד חדר למוחנו.

 כשמסתכלים על היחסים בין הבית התשיעי לבית השנים עשר, בעוד הבית התשיעי מייצג את הנורמה המקובלת, הבית השנים עשר מייצג חריגות ואי הליכה בתלם. אך לא בהכרח יש ניגוד בין שני הבתים. אפשר לבטא את הייחודיות של הבית השנים עשר דרך המצאות וחידושים רעיוניים שאינם מקובלים לעת עתה, אך ייתכן ויש פוטנציאל בהמשך הדרך לשלב את אותם רעיונות בנורמות המקובלות.

 נלסון מנדלה* למשל משלב בחייו את תהליך היציאה מהבית השנים עשר לבית התשיעי, כאשר הוא נלחם על האמת הפנימית שלו והאמין שבסופו של דבר תנצח ותהיה האמת המקובלת בעולם האמיתי. היכולת להקריב למען אמת ורעיון שבו האמין, זה חלק מהותי מעוצמתו הרגשית.

 mandela

 יש לסייג ולומר, הבית השנים עשר לא נהיה חיובי דווקא בהקשר של היכולת להעביר את התכנים שלו לבית התשיעי. אדם יכול לבלות את כל חייו בביטוי האותנטי הייחודי שלו ובמנוגד לנורמה המקובלת, מבלי שהדבר יפגע בו. ניתן ליצור נישה והתמחות שמבוססת על דרך חשיבה ייחודית, ושלאותה נישה יימצא קהל ש-יתחבר לאותה נישה וייהנה ממנה בדרכים שונות.

 הבית השנים עשר מייצג גם את מידת החסד בעולם, את המקום של הסליחה והקבלה ללא תנאי ברמות העמוקות ביותר. הדבר נובע מההבנה כי כל הנשמות באות מאותו המקור ואין נשמה אחת שעדיפה על האחרת. תובנה זו מבטלת הלכה למעשה את השיפוטיות, ביטול שהוא חלק מהותי ומשמעותי מהדרך הלא פשוטה שמכוונת אל הקבלה ללא תנאי.

 בשיטת המשפט האמריקאית, המושבעים מוציאים לאור את הצדק (הבית התשיעי) על פי תחושת הצדק הטבעית שלהם (הבית השנים עשר). הם אמנם מודרכים על ידי השופט בהקשרים שונים שנוגעים לסעיפי החוק (הבית השישי) והם מנועים מלהיות חשופים למידע וחדשות עדכניות (הבית השלישי), אך עיקר העשייה שלהם מכוונת לאותו מנגנון רגשי של צדק טבעי, שאותו הבית השנים עשר מייצג.

 בהתייחסות שבין הבית השלישי לבית השנים עשר,  מדובר ביכולת לקחת רעיונות עמוקים וייחודיים ולתרגם אותם לשפה פשוטה וידידותית שתהיה מובנת לכל. זה בהחלט יכול להחשב לתחום התמחות ייחודי שאיננו מובן מאליו.

 כמובן עולה השאלה, כיצד נדע אם האדם מסוגל לבטא את הבית השנים עשר שלו בדרך חיובית, הן כדבר בפני עצמו, והן מבחינת היכולת לקשר ולחבר אותו לבתים האחרים כפי שמתואר להלן?

המתודיקה שמאפשרת זאת לא יכולה להיות מוסברת כאן במלואה. העיקרון בסיסי הוא שאינטגרציה מועילה של הבית השנים עשר עם הבתים האחרים שהוזכרו להלן, קשורה למיקום של כוכבים הרמונים באחד מהבתים המשתנים, שלוש שש תשע או שנים עשר. הכוונה במילה "הרמונים" היא שכוכב שמייצג את יסוד המים – הירח למשל, כאשר הוא נמצא בבית השנים עשר ששייך גם כן ביסודו ליסוד המים, אז מדובר בכוכב הרמוני.

 בחזרה למפה של נלסון מנדלה, הירח שלו ממוקם בבית השנים עשר ומבטא את היכולת הטבעית שלו להתמודד רגשית עם מציאות של הקרבה כה גדולה, ולהאמין שיום אחד יוכל להנות מהלגיטימציה שעיקרה הביטוי של הבית התשיעי (בעיקרון כל אנרגיה שהיא ירחית במקום כל שהוא, יש לה ביטוי שמשי ב-90 מעלות, משמע הירח בבית השנים עשר מבטא גם יכולת דינאמית בבית התשיעי).

 כוכבי אש בבית השנים עשר למשל אינם הרמוניים, אבל הם מבטאים את היכולת לפעול בנסיבות ובתנאים שבית זה מייצג, אחיות בבית החולים וכדומה.

 הנה כן ישנן דרכים שונות ומגוונות לבטא את הבית השנים עשר באופן חיובי ואינטגרטיבי עם שאר מרכיבי החיים.

* שעת הלידה של נלסון מנדלה מדורגת DD

—————————————————————————————————————————————————-

מיכה ולנר עוסק באסטרולוגיה כ-30 שנה. למד אצל דן הרמן את השיטה השמשית-ירחית, שיטה עתיקה שמאפשרת זיהוי מדוייק של כל כוכב במפה מבחינת המהות שלו. בהמשך פיתח את השיטה וביסס אותה בעיקר על חלוקת המפה ל-3 צלבים כמבנה שמכיל את כל תהליכי החיים. התבוננות זו משלבת עומק ומורכבות של ניתוח האופי, והבנה כוללת של ארועים ותהליכים.  השיטה שמה דגש על חשיבות שעת הלידה המדוייקת, מתוך ההנחה שאירועי חיים קשורים רק לנתונים במפה שנגזרים מתוך שעת הלידה. עם השנים פיתח את הנושא של דיוק שעת לידה, בין השאר דרך תוכנה שמדייקת את השעה על פי מספר מאורעות חיים.  לפני כ-15 שנים החל לחקור את ביצועי השיטה בתחום הפיננסי, ועל סמך שעות רבות של מחקר נוצרה מתודיקה שמאפשרת לבחור מניות להשקעה, ו-צופה תנועות של שווקים כמו ה-DOW JONES ו- NASDAQ

 בשנה האחרונה נפתח לנושא של האסטרולוגיה האוראנית המשתמשת בכפולות של 11.25 בניתוח המפה. החל תהליך מעניין של מחקר שעיקרו לשלב את המתודיקה הזו בשיטה הקיימת. בעניין זה אני נעזר במאירה אפשטין שמשלבת אסטרולוגיה אוראנית וקלאסית בעבודתה.

[member]

מיכה ולנר

מיכה ולנר עוסק באסטרולוגיה כ-30 שנה. למד אצל דן הרמן את השיטה השמשית-ירחית, שיטה עתיקה שמאפשרת זיהוי מדוייק של כל כוכב במפה מבחינת המהות שלו. בהמשך פיתח את השיטה וביסס אותה בעיקר על חלוקת המפה ל-3 צלבים כמבנה שמכיל את כל תהליכי החיים. התבוננות זו משלבת עומק ומורכבות של ניתוח האופי, והבנה כוללת של ארועים ותהליכים.השיטה שמה דגש על חשיבות שעת הלידה המדוייקת, מתוך ההנחה שאירועי חיים קשורים רק לנתונים במפה שנגזרים מתוך שעת הלידה. עם השנים פיתח את הנושא של דיוק שעת לידה, בין השאר דרך תוכנה שמדייקת את השעה על פי מספר מאורעות חיים.לפני כ-15 שנים החל לחקור את ביצועי השיטה בתחום הפיננסי, ועל סמך שעות רבות של מחקר נוצרה מתודיקה שמאפשרת לבחור מניות להשקעה, ו-צופה תנועות של שווקים כמו ה-DOW JONES ו- NASDAQ

בשנה האחרונה נפתח לנושא של האסטרולוגיה האוראנית המשתמשת בכפולות של 11.25 בניתוח המפה. החל תהליך מעניין של מחקר שעיקרו לשלב את המתודיקה הזו בשיטה הקיימת. בעניין זה אני נעזר במאירה אפשטין שמשלבת אסטרולוגיה אוראנית וקלאסית בעבודתה.

מאמרים אחרונים של מיכה ולנר (ראה הכל)